Anadolu Efsaneleri; “Yedi Uyuyanlar Efsanesi”


Anadolu Efsaneleri; “Yedi Uyuyanlar Efsanesi”

Anadolu Efsaneleri; Anadolu’da yüzyıllar boyu süregelen ve söylenen bir efsane olmuştur. Kutsal kitaplarda bile bahsi geçen bu efsanenin Anadolu topraklarında yaşandığı artık kesinlik kazanmıştır. Bu efsane Anadolu halkı tarafından öyle çok anlatılmıştır ki bir çok değişik türü meydana çıkmıştır. Ama efsanenin genel hatlarının asıl şekli bozulmamış efsaneye sadece ek olaylar katılmıştır.

Son yıllarda efsanede sözü geçen mağaranın Efes’te olduğu ortaya atılımış ve hatta Selçuk kaynaklarına dayanarak bu olayın kesinlik kazandığı söylenmiştir.

Yedi Uyurlar efsanesi genel anlamıyla Hristiyalığı benimseyen fakat sırf bu yüzden dönemin kralının zülmünden kaçan 7 gençin öyküsünü anlatır. Bu 7 genç imparator Decius(249-251) dönemimde hristiyanlığı benimserler. Fakat dönemim halkı ve kralı bu dine savaş açmıştır ve putlara tapmaktadırlar. Hal böyle oluncada başka bir dini benimseyen insanlar idam edilmektedir 7 genç hristiyanlığı kabul ettikten sonra kralın adamları tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Kralın zülmünden kaçan 7 genç bir mağaraya sığınmıştır. Yanlarında Kitmir adlı köpekleri de bulunan bu 7 genç mağarada tam 200 yıl süren bir uykuya dalarlar. İmparator ll. Teodisus dönmeinde uyandıklarında Hristiyanlık resmi din olarak benimsenmiştir
Yedi Uyurlar Efsanesi’nin bir Selçuk dönemi anlatılanı vardır ki bu anlatı Anadolu edebiyatına sinmiş ve yüzyıllar boyu anlatılır olmuştur. Selçuklu anlatısı şöyledir:

Dakyanus adlı bir oduncu günün birinde yazılı bir taş bulur. Meraklanıp okuma yazma bilen birine bunu okutmak ister. Başvurduğu kasaba bakkalı, önce yazılanları açıklamak istemez. Taşı bulduğu yeri göstermesini, tüm malını mülkünü kendisine vereceğini söyler. Dakyanus ısrar edince, taşı bulduğu yeri kazınca üç küp altın bulacağını, zenginleşip kral olacağını hatta Tanrı’lığını ilan edeceğini açıklar. Söylediklerinin tümü gerçekleşir. Üç küp altını bulan oduncu parasının bir bölümüyle halka yardım ettiğinden kral seçilir. Zamanla öyle zengin ve güçlü kral olur ki büyüklenmeye, kendini Tanrı yerine koymaya başlar. Zamanla vezirelerine de kendini Tanrı saymaları yönünde baskı yapa. Vezirler karşı çıkınca onları kovar. Onun zulmünden korkan altı vezir, kent dışına kaçarlar. Şimdiki Kızlar cimnazı’nda (Kızıl Gedik) bir çobanla köpeğine rastlarlar. Çoban da onlara katılır ve birilkte günümüzde ki Yedi Uyurlar Mağarı’na sığınırlar. Burada derin bir uykuya dalarlar. Uyandıklarında açıkmışlardır. Kente ekmek almaya gönderdikleri arkadaşları eski paralarla alışveriş yapmaya kalkınca kralın huzuruna çıkarılır. Başlarından geçenleri anlatır. Kral mağarayı görmek ister. Ama mağaranın kapısı Tanrı’nın buyruğuyla kapanır ve birdaha hiç açılmaz.

Yedi Uyurlar Efsanesi Anodolu’da yüzyıllardır anlatılagelmiş bir efsanedirOlayın kutsal kitaplarda geçmesi efsanenin inanırlılığını güçlendirmiştirHatta 3 sene önce Efes’te bir mağarada bulunan 7 insan iskeleti ve bir köpek iskeletinin sahibinin bu efsanedeki 7 genç ve köpekleri Kitmir olduğu fikri ortaya atılmıştır ki buna inanmamak elde değildirGüzel Anadolumuz daha nice efsaneye beşiklik etmiştirBu kutsal topraklar yüzyıllardan beri var olan asaletini korumuş ve nice güzel olaya vesile olmuştur.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir