Anadolu Efsaneleri


Efsane: Anadolu Efsaneleri “Hamaz Çakılı”

Efsane: Anadolu Efsaneleri “Hamaz Çakılı” Efsane: Anadolu Efsaneleri; Bergama’yı Bucak merkezi Kozak’a bağlayan eski yol üzerinde halkın Yelli Gedik dediği bir yer vardır. Bu gediği geçtikten sonra karşımıza bir çeşme gelir. Bunun sol ilerisinde, yoldan geçenlerin dikkatini çeken bir taş yığını vardır. Kozak’a gelip giden çevre halkı, bu taş yığınına […]


Anadolu Efsaneleri

Anadolu Efsaneleri “Ayakbastı Mevkii” Tokat’ın Erbaa ilçesinin Kozlu bucağına bağlı Keçeci köyünün doğusunda, 45 dakikalık bir mesafede, köylülerin Ayakbastı Taşı adını verdikleri  bir kaya parçası vardır. Çevre halkı, yürüyemeyen, çocuklarını buraya getirip taşın üzerine bastırırlar. İnanışa göre çocuklar daha sonra yürümeye başlarlarmış. Bu taş ve bulunduğu yerle İlgili olarak şöyle […]


Anadolu Efsaneleri; “Yağbasan – Yağı Basan Mevki”

Anadolu Efsaneleri; “Yağbasan – Yağı Basan Mevki” Isparta – Afyonkarahisar İl hududunda, Keçiborlu İlçesine yakın bîr mevkiin adı Yağbasan – Yağıbasan’dır. Burada bir köprü, bir çeşme, bir de çayırlık vardır bu adla anılan. Köylüler buralara Yağbasan Köprüsü, Yağbasan Çeşmesi, Yağbasan Çayırlığı derler. Bu adın nereden geldiğini köylüler şu hikaye ile […]


Anadolu Efsaneleri; “Elevi”

Anadolu Efsaneleri; “Elevi” Giresun’un Görele ilçesine eskiden Elevi denirmiş, Anlatıldığına göre «Elin evi”nden bozma  imiş. Elin evi, zamanla Elevi şeklini almış. Bugün  bile Görelilere «Elevi» diye, şaka yollu taktlırlarmış. Efsanenin hikayesine gelince, vaktiyle Görele’nin denize yakın mahallelerinden birinde, bir burunda, zenginlerden birinin çok güzel bir köşkü varmış. Bu köşkün güzelliği […]


Anadolu Efsaneleri; “Çobandede Köprüsü”

Anadolu Efsaneleri; “Çobandede Köprüsü” Erzurum – İran transit yolunda seyredenler çok çeşitli tabiî manzaralarla karşı karşıya kalırlar. Aras Nehri’nin geniş yatağını takip ettikçe her an değişen manzara, insanı, Doğu’ya değil de Batı’ya gidiyormuş gibi büyüler. Bu tabiî güzelliklerin dışında yol boyunca çeşitli tarihî kalıntılar da dikkatimizi çeker. Bunlardan başka bir […]


Anadolu Efsaneleri; “Ağa Köprüsü”

Anadolu Efsaneleri; “Ağa Köprüsü” Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yağlıdere bucağının hemen yakınında, kemer taşından yapılmış bir köprü vardır. Çevre halkı tarafından “Ağa Köprüsü,” bazen de “Ağanın Köprüsü” olarak adlandırılan bu köprünün yapımında bir harç çeşidi olan horasanın kullanıldığı söylenir. Hatta içlerinden bazıları yapım esnasında yumurta akının da kullanıldığını söylerler. Köprünün […]


Anadolu Efsaneleri; “Mersin”

Anadolu Efsaneleri; “Mersin” Güney kıyılarımızın incisi Mersin ilimizin adı ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlar, daha ziyade, aynı ad ile anılan balık ve bitki ile ilgilidir. Kim bilir belki de balık ile bitki, adlarını bu güzel ilimizden almışlardır. Bir gün Mersinli balıkçılar denize açılırlar. Açıklarda avlanırlarken bir köpek balığı sürüsüne […]


Anadolu Efsaneleri: “Evrenli Dağı” Efsanesi

Anadolu Efsaneleri: “Evrenli Dağı” Efsanesi Evren, Anadolu’da halk ağzında yılan, ejderha mânâsındadır. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bunlarla İlgili efsaneler vardır. Halkımızın hayalgücü, dağ başlarındaki muhtelif şekillerdeki jeolojik oluşumlara uygun birer hikaye hazırlamak hususunda büyük bir başarı göstermektedir. Uzun yılların zevk süzgecinden geçerek günümüze kadar gelen efsanelerin bu hikayelerinden bazılarını sayfalarımızda bulacaksınız: […]


Anadolu Efsaneleri; “Çoban Bağırtan Suyu”

Anadolu Efsaneleri; “Çoban Bağırtan Suyu” Giresun’un Eğribel Yaylası’nın yükseklerinde, dağ kenarlarında Turna Ovası denilen bir yer vardır. Çok güzel tabiî manzaralara sahip bulunan bu ova bir asır öncesine kadar susuzmuş. Bugün ise burada çok soğuk bir su çıkmaktadır. Gözeden onbeş taşı almak mümkün değilmiş, su o kadar soğukmuş. Ayrıca lezzetine […]


Anadolu Efsaneleri: “Oğlan – Kız Kabiri”

Anadolu Efsaneleri: “Oğlan – Kız Kabiri” Kars’ın Tuzluca İlçesinin Iğdır ilçe hududuna yakın bir yerinde taşlardan meydana gelmiş bir yığın vardır. Halk bu taş yığınını, mahallî söyleyişle «Oğlan-gız gebîri» demektedir. Pek çok taş yığınına atfedildiği gibi bu efsaneyi de güzel bir hikâyeye bağlamışladır. Anadoluda her taş yığınının bir hikâyesi vardır; […]