Kısa Hikayelerden Bir Bilgelik Hikayesi; “Gördüğünü Bilmek, Bildiğini Görmek”


Kısa Hikayelerden Bir Bilgelik Hikayesi; “Gördüğünü Bilmek, Bildiğini Görmek”

Devrinin önde gelen mutasavvıflarından Ebû Satd Ebu’l-Hayr ile İbn Sînâ, bir eve çekilerek üç gün ilmî konuları münâkaşa ve müzâkere ederler.

Toplantıdan çıkan Ebû Saîd’e, “İbn Sînâ’yı nasıl buldunuz?” diye sorulunca şu cevabı verir:

“Benim keşf ve ilhamla gördüğümü o biliyor.”

Daha sonra aynı soru İbn Sînâ’ya sorulunca:

“Benim bildiğimi o görüyor” demiştir.

Bir Cevap Yazın