Efsane


Efsane

Anadolu Efsaneleri “Ardıçlık Mevkii”

Efsane, Erzincan ilimizin güneyinde merkeze bağlı Bin koç (Cırzını) köyü vardır. Bu köyün hemen yakının­daki dağın boğaz kısmında bir türbe bulunuyormuş. Bu türbe bugün yoktur, sadece bazı izleri belli be­lirsiz olarak görülebilir.

Anlatıldığına göre burada, halkın Acep Şîr Gâzî dediği Şeydi Sultan gömülü­dür. Bu türbenin yanında bir de misafirhane var­mış; bugün harap olan bu misafirhanenin civarı tamamen ardıllıktır. Bu ağaçların orada yetişmesiy­le ilgili olarak şu efsane anlatılır:

Şeydi Sultan, askerleriyle birlikte bugün tür­besinin bulunduğu yere gelir. Düşmanları ile çok kanlı bir savaşa tutuşurlar. Düşmanlarını yenerlerse de Şeydi Sultan’ın başı gövdesinden ayrılır. Sul­tan başını yerden alıp koltuğunun altına yerleşti­rir, askerinin önüne geçer.

Bu durumu gören bir kadın şaşırır, «Bu ne hal­dir yâ Rabbim.» diye düşünceye dalar. Dayanamayıp askerlerden birine sorar:

«Bu nasıl iştir oğlum, başı koltuğunda olduğu halde orduyu nasıl idare ediyor?»

Kadın bu sözleri söylemiş, ama biraz sonra söylediğine pişman olmuş. Bu sözün üzerine Şey­di Sultan kılıcını yere saplar, orada ruhunu Allah’a teslim eder. Askerleri de ardıç ağacı olur. İşte bu­raların ardıçlık olmasının hikâyesi budur.

Fırat Nehri üzerine köprü yapılırken bu ardıç­lardan istifade edilir. Ağaçları keserek köprünün muhtelif yerlerinde kullanırlar. Köprünün bittiği ge­ce Şeydi Sultan türbesinden kalkarak köprüyü dar­madağın eder, her şeyi suya atar. Oradan geçen bir yolcuyu yakalayarak, b ir daha hiç bir surette ardıç ağaçlarının kesilmemesini tembih eder.

O günden sonra bir daha ardıç ağaçlarını kes­mezler. Hatta köy yolu bile bu Ardıçlık Mevkiinden elli metre aşağıdan geçmektedir.

Efsane – Anadolu Efsaneleri

efsane, anadolu efsaneleri, erzincan efsaneleri, efsane örnekleri, efsane örnekleri nelerdir,  yöresel efsaneler, tarihteki efsane türkler,  dünyadaki efsaneler, edebiyatımızdaki efsaneler, ülkemizdeki efsaneler, türk efsaneleri, efsane ödevi, efsane arşivi,

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir