Efsane

Efsane

Çok eski çağlardan beri söylenegelen, kaynağı ve ilk söyleyeni belli olmadığı hâlde yüzyıllar boyunca halkın benimseyerek sonraki kuşaklara aktardığı; genellikle olağanüstü olayları, kişileri ve konuları işleyen kurmaca –yani hayal ürünü olan– öykülere “efsane” denir.

https://hikayelerimizden.com/ sitemizin Efsane kategorisinde, Türk kültürüne dayalı efsaneler yani Anadolu Efsaneleri ve Ege Efsanelerini bulabilirsiniz. Bu bölümde Anadolu insanımızın dilinden çıkıp ağızdan ağza dolaşarak efsaneleşen hikayeleri, Ege efsaneleri ve Yunan kültürüne dayalı efsaneleri, olağanüstü kişilerin hikayelerini ve olağanüstü olaylarını hikayelerini okuyabilirsiniz.


Anadolu Efsaneleri; “Ağa Köprüsü”

Anadolu Efsaneleri; “Ağa Köprüsü” Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yağlıdere bucağının hemen yakınında, kemer taşından yapılmış bir köprü vardır. Çevre halkı tarafından “Ağa Köprüsü,” bazen de “Ağanın Köprüsü” olarak adlandırılan bu köprünün yapımında bir harç çeşidi olan horasanın kullanıldığı söylenir. Hatta içlerinden bazıları yapım esnasında yumurta akının da kullanıldığını söylerler. Köprünün […]


Anadolu Efsaneleri “Görmeli Köprüsü” Efsanesi

Anadolu Efsaneleri “Görmeli Köprüsü” Efsanesi Efsaneye göre; bir usta ile kalfası, Mersin’in Mut ilçesi yakınlarında çoşkun bir ırmak üzerinde köprü yaparlar. Bu köprü bugün Gezmeli Köprüsü diye bilinir. Bu köprünün yapılmasına büyük emek veren kalfa Süleyman ustasına bir sebepten dolayı darılır, yanından ayrılır. Okunma Sayısı: 27


Anadolu Efsaneleri “Ulu Burnu” Efsanesi

Anadolu Efsaneleri “Ulu Burnu” Efsanesi Efsane, Anadolu Efsanesi, Efsaneler, Efsanelerimiz, Söylence, Efsane Söylenceleri, Efsane Hikayeleri.  Yeşil Giresun’umuzun Karadeniz kıyısındaki iki köyü arasında, seferdeki vapurların düdük çalarak selâmladıkları bir yer vardır; Ulu Burnu. Keşap İlçesine bağlı Hisarüstü Köyü İle Espiye İlçesine bağlı Gülburnu (Zefre) Köyü arasında, Karadeniz’in sarp kayalarını, oyuklarını ve […]


Anadolu Efsaneleri; “Mersin”

Anadolu Efsaneleri; “Mersin” Güney kıyılarımızın incisi Mersin ilimizin adı ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlar, daha ziyade, aynı ad ile anılan balık ve bitki ile ilgilidir. Kim bilir belki de balık ile bitki, adlarını bu güzel ilimizden almışlardır. Bir gün Mersinli balıkçılar denize açılırlar. Açıklarda avlanırlarken bir köpek balığı sürüsüne […]


Anadolu Efsaneleri: “Evrenli Dağı” Efsanesi

Anadolu Efsaneleri: “Evrenli Dağı” Efsanesi Evren, Anadolu’da halk ağzında yılan, ejderha mânâsındadır. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bunlarla İlgili efsaneler vardır. Halkımızın hayalgücü, dağ başlarındaki muhtelif şekillerdeki jeolojik oluşumlara uygun birer hikaye hazırlamak hususunda büyük bir başarı göstermektedir. Uzun yılların zevk süzgecinden geçerek günümüze kadar gelen efsanelerin bu hikayelerinden bazılarını sayfalarımızda bulacaksınız: […]


Anadolu Efsaneleri; “Çoban Bağırtan Suyu”

Anadolu Efsaneleri; “Çoban Bağırtan Suyu” Giresun’un Eğribel Yaylası’nın yükseklerinde, dağ kenarlarında Turna Ovası denilen bir yer vardır. Çok güzel tabiî manzaralara sahip bulunan bu ova bir asır öncesine kadar susuzmuş. Bugün ise burada çok soğuk bir su çıkmaktadır. Gözeden onbeş taşı almak mümkün değilmiş, su o kadar soğukmuş. Ayrıca lezzetine […]


Anadolu Efsaneleri; “Kaybolan Nehir”

Anadolu Efsaneleri; “Kaybolan Nehir” Efsanelerin Hikayeleri: Gümüşhane’nin Bayburt ilçesinin Maden bucağına bağlı Taht köyünün kuzey ve güney istikâmetlerinde pek çok tarihî kalıntılar vardır. Bu kalıntılar, temellerinden anlaşıldığına göre bir kilise ve pek çok eve aittir. Bu kalıntıları gezmek bir saat zaman almaktadır. Bunlardan kuzeydekilere Gobdat, güneydekilere ise Hörsenk adı verilir. […]


Anadolu Efsaneleri: “Oğlan – Kız Kabiri”

Anadolu Efsaneleri: “Oğlan – Kız Kabiri” Kars’ın Tuzluca İlçesinin Iğdır ilçe hududuna yakın bir yerinde taşlardan meydana gelmiş bir yığın vardır. Halk bu taş yığınını, mahallî söyleyişle «Oğlan-gız gebîri» demektedir. Pek çok taş yığınına atfedildiği gibi bu efsaneyi de güzel bir hikâyeye bağlamışladır. Anadoluda her taş yığınının bir hikâyesi vardır; […]


Anadolu Efsaneleri: “Taşlaşan Ana İle Yavrusu”

Anadolu Efsaneleri: “Taşlaşan Ana İle Yavrusu” Masalların, önce, dizine kadar, sonra göbeğine kadar, derken tamamen taşlaşan kötü kalpli padişahına karşılık efsane dünyamızda da pek çok taşlaşma motifine rastlanılır. Çocukluğumuzun kulağımızda kalan «Sakın bunu yapma, yoksa Allah seni taş yapar» ihtarı da, bu masal ve efsane dünyasının günlük hayatımıza aksetmiş bir […]


Anadolu Efsaneleri: “Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı”

Anadolu Efsaneleri: “Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı” Derler kî, dünyada dümdüz bir ovadan yükselerek boyunu gösteren dağların en yükseği Ağrı’dır. Hatta ilâve ederler, Everest tepesi bir çok dağların en yüksek tepesidir. İşte, dümdüz bir ovada yükselen dağların en yücesi ile küçüğünün hikayesi: Vaktiyle Sürmeli Çukuru’nda iki kız kardeş varmış. Bunlar […]