Efsane


Hüseyin Gazi  Efsanesi

Hüseyin Gazi  Efsanesi Hüseyin Gazi Battal Gazi’nin babasıdır. Ankara’nın İslamlaşmasında önemli bir rolü olan Hüseyin Gazi, “Kafirlerle” giriştiği bir çarpışmada yaralanır ve günümüzde kendi adıyla anılan dağın doruğuna  tırmanmaya başlar. Hüseyin Gazi doruğa doğru tırmandıkça bastığı yerler, çayırlar, kanının damladığı otlar çiçeklenip renklenmektedir. Doruğa yaklaştığında duraksayan Hüseyin Gazi  “Benim için […]


Bingöl Efsanesi

Bingöl Efsanesi Günün birinde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Bingöl dağlarında ordusuyla birlikte sefere çıkar.  Mik-Bulak (Bin-Pınar) denen göller başında konaklarlar. Askerlerden biri göllerden birinde yakaladıkları bir  ördeği kesip göl başında yıkarken ördek birden canlanarak uçup gitmiş. Ördeğin Hayat suyunda yıkandığına inanılmış. Okunma Sayısı: 6


Efsane; “Altın Kalbur Efsanesi”

Efsane; “Altın Kalbur Efsanesi” Bitlis’in Zeylan Mahallesi’nde Altın kalbur denilen bir su kaynağı vardır. Bu su ile ilgili efsane ise şöyledir: İnanışa göre kaynağın bulunduğu tepenin yaslandığı dağlarda yaşlı bir kadın yaşarmış. Kadın koyunlarının sütü, yağıyla geçinirmiş fakat koyunlarını sulayabileceği bir akarsu bile yokmuş. Bir gün uzak bir kaynaktan getirdiği […]


Anadolu Efsaneleri; “Munzur Baba Efsanesi”

Anadolu Efsaneleri; “Munzur Baba Efsanesi” Zamanın birinde bir pir varmış, onun da bir tek kızı varmış. Kızı bir gün ölür. Dede birkaç gün üst üste kızını rüyasında görür. Kızı, “Baba” der “Benim mezarımı aç. Bende bir emanet var onu al.” Dede gördüğü rüyayı taliplerine anlatır. Bunun üzerine karar verilip mezar […]


Efsane; “Deve Taşı Efsanesi”

Efsane; “Deve Taşı Efsanesi” Seyyit Harun, Küpe Dağı’nın eteklerinde şehrini kurarken bir haber ulaşır. Ilgın – Kadınhanı arasındaki Mahmuthisar Köyü’ndeki tekkede müritleri ile oturan Didiği Sultan adlı bir ermiş şeyh, ayıya gem vurarak binmiş, müritleri ile birlikte Seyyit’in ziyâretine gelmektedir. Haberi alan Seyyit Harun, müritlerini toplar, oradaki kocaman bir kayaya; […]


Hacettepe Efsanesi

Hacettepe Efsanesi Yaşlı Ankaralılara sorarsanız “Ankara” adı­nın Farsça “üzüm” anlamına gelen “Engûr” den geldiğini, Ankara’da çok üzüm yetiştiği için bu­raya “Engûrî” dendiğini, bu adın zamanla “An­kara” olduğunu söylerler. Tarihçilere gelince, on­lar bu adın, Hititler devrinde “Ankuva”, klâsik de­virlerde de “Ancyre” veya “Latince gemi çapa­sı demek olan “Ancora”dan geldiğini, bu şehrin […]


Anadolu Efsanelerinden; Yedi Kardeşler Burcu Efsanesi 

Anadolu Efsanelerinden; Yedi Kardeşler Burcu Efsanesi   (Diyarbakır) Diyarbakır surları üzerinde 78 burç vardır. Bunlardan biri de Yedi Kardeşler Burcu‘dur. Burcun bu adı alışı şu efsaneyle açıklanır: Bu dönemde düşman Diyarbakır surlarını kuşatır. Günlerce süren kanlı çarpışmalardan sonra kale düşer. Ancak, yedi kardeşin savunduğu, şimdiki Yedi Kardeşler Burcu bir türlü […]


Lokman Hekim Efsanesi

Lokman Hekim Efsanesi Lokman bütün otların ve çiçeklerin dilinden anlarmış. Çiçekler otlar hangi hastalığı iyi edeceğini Lokman’a söylermiş. O da her hastalığı iyi eden ilaçlar yaparmış. Bütün dünyayı dolaşan Lokman Çukurova’nın bereketli topraklarında her bitkinin yetiştiğini görünce, Okunma Sayısı: 91


Anadolu Efsaneleri; Dipsiz Göl Efsanesi-Elazığ

Anadolu Efsaneleri; Dipsiz Göl Efsanesi-Elazığ Bir ağaoğlu, çeşme başındaki kızlardan su istemiş, kızların en güzeli toprak bir maşrapayla ağaoğluna su vermiş. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: – Güzel kız adın nedir? – Adım Ceylan gönlüm seyran. – Baban kim, hangi oymaktansın? Okunma Sayısı: 153