Atasözü ve Deyim Hikayeleri

Atasözü ve Deyim Hikayeleri

https://hikayelerimizden.com/ sitemizin Atasözü ve Deyim Hikayeleri kategorisinde, geçmişten günümüze Atasözleri ve Deyimlerin anlam açıklamalarını hikayeler yoluyla sizlere aktarıyoruz.  Bu hikayelerin bir yandan atasözü ve deyimleri hikaye ederken bir yadan da eğitici, öğretici ve yol gösterici hikayeler olduğunu okuyunca daha iyi anlayacaksınız.


Atasözü; “Bu Dünya Kimseye Kalmaz”

Atasözü; “Bu Dünya Kimseye Kalmaz” Atasözü. İnsan, ister zengin ve güçlü, isterse yoksul ve güçsüz olsun; yine de ölecek ve bu dünyadan bir gün gidecektir. Allah’tan başka “Her canlı ölümü tadacaktır” âyet-i kerimesinde de buyrulduğu gibi, hiçbir canlı ölümsüz değildir. Uzun yaşayan da, kısa yaşayan da kendisine verilen ömür süresini […]


Atasözü: “Belâ Korkusu Belâdan Kurtarır”

Atasözü: “Belâ Korkusu Belâdan Kurtarır” Korku; bir tehlike karşısında can ve mala zarar gelmesi endişesidir. Bu tehlike henüz meydana gelmemiş olabilir. O zaman korku, tehlikenin düşüncesi karşısında duyulmuştur. Okunma Sayısı: 41


Atasözü: ” Aşksız Gönül Ateşsiz Ocağa Benzer”

Atasözü: ” Aşksız Gönül Ateşsiz Ocağa Benzer” Ateşsiz ocağın, içi soğuktur ve dumanı da tütmemektedir. Ocak kelimesinin aile anlamında da kullanılabileceğini düşünerek, böyle bir yerin ise ıssız olduğuna kanaat getirilebilir. Aşksız gönül de tıpkı bu ocağa benzer. Aşk, insanı manen canlı tutan bir ateş gibidir ve insanın içini ısıtır. Aşksız […]


Atasözü: “Âşığın (garibin, mazlumun) Âhı Demiri (bile) Eritir:”

Atasözü: “Âşığın (garibin, mazlumun) Âhı Demiri (bile) Eritir:” Demir gibi madenler ateşte eritilerek, sıcakken tavında dövülür ve istenilen şekil verilirmiş. Birisine kötülük ederek onun âhını (bedduâsını) almış olanlar, yaptıkları kötülüğün cezasını ömürleri boyunca çekeceklerdir. Çünkü garip kimsenin âh ateşi demiri bile eritecek derecede güçlü ve tesirli bir ateştir. Mazlumun âhı […]


Atasözü: “Aslı Varken Sûreti Kabul Edilmez”

Atasözü: “Aslı Varken Sûreti Kabul Edilmez” Asıllar bir orijinalse, sûretler kopya mahiyetinde ve birer cansız semboldürler. Sûretten amaç; aslı yaşatmak veya ortaya çıkarmaktır. Günümüzde birebir aynı şeyi çoğaltmak mümkün iken, aynı zamanda bugünün sûreti de aslına daha uygun olabilmektedir. Atasözünün ortaya çıktığı dönemlerde aslı sûretinden mahiyet bakımından farklı olabilmektedir. O […]


Atasözü Hikayeleri;”Adam Ol Baban Gibi, Eşek Olma!!!”

Atasözü Hikayeleri;”Adam Ol Baban Gibi, Eşek Olma!!!” “Adam Ol Baban Gibi, Eşek Olma!” atasözü, bazı yerlerde, “Oku Baban Gibi, Eşek Olma!” şeklinde de kullanılır. Temelde, okumanın önemini bir virgül ispatıyla anlatan, aynı zamanda ders veren, düşündüren bir  atasözüdür. Okumanın ve bir virgülle dilbilgisinin önemini üstüne basarak vurgulayan, gelecek toplumlara miras […]


Atasözü Hikayeleri; “Bal Tutan Parmağını Yalar”

Atasözü Hikayeleri; “Bal Tutan Parmağını Yalar” Geçmişten günümüze kadar uzanan ve toplum tarafından benimsenmiş cümleler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri arasında bal tutan parmağını yalar halk tarafından çok fazla kullanılır. Özellikle yeri geldiğinde gerekli olarak doğrudan dile getirmek mümkün. Herhangi bir duruma, olaya ya da çalışmaya girildiğinde, bu noktalardan kişisel […]


Deyim Hikayeleri; “Dolap Çevirmek”

Deyim Hikayeleri; “Dolap Çevirmek” Eskiden Paşa, vezir, sadrazam, komutan gibi ileri gelen veya mal varlığı iyi olan kişilerin konakları olurdu. Bu büyük evlerde kadınların kısmına haremlik, erkeklerin kısmına selamlık adı altında iki kısım bulunurdu. Kadınlar kısmı ile erkek kısmı arasındaki duvarda tam bir ekseni etrafında dönen, silindir şeklinde kapaksız bir […]


Deyim Hikayeleri; “Toprağı Bol Olmak”

Deyim Hikayeleri; “Toprağı Bol Olmak” Deyim Hikayeleri; Toprağı Bol olsun deyimi, günümüzde Müslüman olmayan kişiler için ölünün ardından söylenir. “Ruhu  sükûn içinde olsun” anlamında kullanılır. Bu söz Müslüman olmayan ölülerin anılması anında söylenir. Müslüman ölüler için “Allah Rahmet Eylesin” denir. İlk çağ inançlarına göre, insanlar öldükleri vakit bir takım eşyaları […]


Deyim Hikayeleri; “İki Dirhem Bir Çekirdek”

Deyim Hikayeleri; “İki Dirhem Bir Çekirdek” Keçiboynuzunun Yunanca adı “keration”, İngilizcede “carob”, Arapçada “kırrıt”tır. Keçiboynuzunun tohumu yıllarca elmas ölçmek için kullanılmış. Elmaslar, keçiboynuzu tohumları ile tartılıp satılırmış. Bu nedenle keçiboynuzu, kırat veya karat dediğimiz ölçü birimine isim babalığı yapmış. Prof. Dr. Aydın Akkaya açıklamasına göre; Keçiboynuzu çekirdeği doğada ağırlığı değişemeyen […]