Hikaye

Hikaye

https://hikayelerimizden.com/ sitemizin bu bölümünde hikaye etiketlerimiz, kategorilerimiz,  hikaye, masal, ve efsane  hakkında bilgiler hikaye ve masalların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri ve hikaye ve masal örnekleri yer almaktadır.


Efsane Nedir? Efsanelerin Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi

Efsane Nedir? Efsanelerin Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi Efsane Nedir? Efsanelerin Özellikleri Efsane Türleri Türk Edebiyatında Efsane Efsane-Masal İlişkileri Efsane-Destan İlişkileri “Efsane” kelimesi TDK Türkçe Sözlük’te; 1. ed. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence. 2. mec. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb. şeklinde tarif […]


Hikaye Nedir?, Hikaye Türleri, Hikaye Bölümleri, Hikaye Unsurları

Hikaye Nedir?, Hikaye Türleri, Hikaye Bölümleri, Hikaye Unsurları Hikâye nedir? Hikâye yaşanmış ya da yaşanabilir olayların kişi, yer ve zamanla anlatılmasıdır. Batılı anlamda hikâye edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Ama hikaye anlatma daha önceleri de edebiyatımızda vardı. Örneğin İslamiyet öncesinde destanlar, masallar hikâye etme yoluyla aktarılıyordu. İslamiyet’i kabul ettikten sonra Dede […]


Hikaye Yazma

Hikaye Yazma Çocuklar Hikayeyi Nasıl Tanımlıyor  İnsanlara onları mutlu etmek için anlattığın şeyler (5-yaşında).  Senin yarattığın ve içinde hayvanların konuştuğu birşey (7-yaşında). Hikaye yazarken unutmamalıyız ki, hikaye okurken okuyucular hikaye karakterlerinin gördüklerini “görmek”, hissettiklerini “hissetmek”, ve yaşadıklarını “yaşamak” ister. Okunma Sayısı: 2


Öykü

Öykü Tanzimat’tan itibaren edebiyatımızda kendine bir yer edinmeye çalışan hikaye, uzun süre tartışmaların odağında yer alır. Başlangıçta bağımsız bir tür olup olmadığı bu tartışmaların temelini oluşturur. Roman yazarları için ön çalışma olarak değerlendirilen hikaye, ancak Ömer Seyfettin ile birlikte Türk edebiyatında yerini sağlamlaştırır. 1940’lı yıllara gelindiğinde ise hikayeye, öykünmek fiilinden […]


Hikaye Nedir? 

Hikaye Nedir? İnsanoğlunun tarihî kadar eski olan anlatma ihtiyacı ile birlikte ortaya çıkan edebî türlerden biri de hikayedir. Hikaye sözcüğü, bugünkü kullanımıyla ayrı bir edebî form olarak kabul edilinceye kadar anlatmaya dayalı türlerin ortak adı olarak kullanılır. Bu durum, hikayenin “anlatmak, nakletmek, tekrar etmek” (Yazıcı, 1998: 491) anlamlarından kaynaklanmaktadır. Okunma […]


Masalların Çocuk Gelişimine Etkileri

Masalların Çocuk Gelişimine Etkileri Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki en güzel masallara en  güvenli masallara ve masal arşivlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Masallar çoğunlukla yaşanmamış, yaşanması imkânsız bazı olaylara bağlı olabileceği gibi, yaşanmış ancak sonradan anlatıla anlatıla olağanüstülüklere bürünmüş bir sözlü edebiyat ürünü olarak ifade edilirler. Masal, genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, […]


Masal; “Mendil”

Masal; “Mendil” Zekiye babasıyla yaşayan güzel ve zeki bir kızdı. O kadar zekiydi ki babası bir karar vereceği zaman onun da fikrini alırdı. Ama bir keresinde ona hiç bir şey sormadı ve Zekiye’yi çok kızdırdı! Bu, kralın onun kızıyla evlenmek istediği zamandı.  Zekiye’nin Babası, bu konuda kızına danışmadan krala şu […]


Hikayelerimizden  Hikaye Etiketleri ve Hikaye Kategorileri

Hikayelerimizden  Hikaye Etiketleri ve Hikaye Kategorileri https://hikayelerimizden.com/ sitemizin hikayelerine ulaşmak için hikaye arama etiketlerinden bazı hikaye etiketleri aşağıdaki gibidir. Bu hikaye arama etiketleri ile sitemize kolayca ulaşabilirsiniz. hikaye, hikaye oku, hikaye yaz, hikaye okumak, hikayeler, hikayelerimiz, hikayelerimizden, hikaye arşivleri, öykü, öykü oku, öykü arşivleri, masal, masal oku, masal okumak, masal […]


Refik Halid Karay Hikayelerinden; “Şair Koca”

Refik Halid Karay Hikayelerinden; “Şair Koca” — Bir evli hanımın hatıra defterinden — Yusuf, meşhur olan ismiyle (Yusuf Semih), şair Yusuf Semih, yani kocam artık büsbütün çekilmez, biraz da yaşanmaz, yaşadıkça hayattan zevk alınmaz bir hale geldi. İlle ilhamı tükenip de saçmalamağa başlayalı beri deliye döndü; hoş zaten öyle, ilham […]


Hikaye Oku; “Devlet Adamına Öğütler”

Hikaye Oku; “Devlet Adamına Öğütler” Hikaye Oku: Dramalı Vezir Davut Paşa bir kitap hazırlıyor idi. Geceleri uykusundan çalıyor, kandilin kör ışığı altında sabahlara kadar çalışıyor idi. Acele etmesinin nedeni bu kalın kitabı padişahın doğum gününde ona sunacak olması idi. Gecenin bir yansında karısı Düriye Hatun, vezirin yanına geliyor, “Haydi yat […]