Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri

https://hikayelerimizden.com/ sitemizin Dede Korkut Hikayeleri kategorisinde Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikayelerini günümüze aktaran Halk ozanı, bilge kişi Dede Korkut’un anlattığı hikayeler mevcuttur.


Halk Hikâyeleri

Halk Hikâyeleri Halk hikâyeleri İslamiyet öncesinde kullanılan destan anlayışından modern hikâyeye geçişi sağlayan ilk örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. – Bu ürünler sözlü (anonim) olarak halk arasında yaşamış ve dilden dile aktarılarak sonraki nesillere bırakılmışlardır. – İçerisinde olağanüstü olaylar olsa da çoğu zaman gerçeğe yakın olayların ele alındığı halk hikâyelerinde aşk […]


Dede Korkut Hikayeleri; “Hayırlı Evlat Yigenek”

Dede Korkut Hikayeleri; “Hayırlı Evlat Yigenek” Dede Korkut Masallar: Bayındır Han’ın veziri Kazılık Koca iyi bir askermiş. Bir gün, emrindeki askerlerle Düzmürd Kalesi’ne akında bulunmuş. Kalenin beyi çok kuvvetli bir adammış. Elinde, savaş aleti olarak kullandığı çok ağır bir gürz varmış. Savaş başlamış. Kalenin beyi, teke tek savaşmak için adam […]


Dede Korkut Hikayeleri; “Segrek’in Kardeşini Kurtarması”

Dede Korkut Hikayeleri; “Segrek’in Kardeşini Kurtarması” Oğuz yurdunda Uşun Koca denilen, hatırlı bir kişi varmış. Uşun Koca’nın iki de oğlu varmış. Büyük oğlu Egrek yiğit bir delikanlı imiş. Zaman zaman Bayındır Hanın sohbetine katılırmış. Diğer beyler, bu duruma kızarak, “Buradaki bütün beyler, oturdukları yeri hak etmiş kişilerdir. Peki sen ne […]


Dede Korkut Hikayeleri; “Emren’in Zaferi”

Dede Korkut Hikayeleri; “Emren’in Zaferi” Dede Korkut Masalları: Çok eskiden, Oğuz yurdunda Begil adında bir bey varmış. Bir gün bu Bey’in canı sıkılmış ve hanımının tavsiyesiyle ava çıkmış. Ancak av sırasında attan düşüp ayağını kırmış. Bütün gücünü toplayıp atına binerek eve dönmüş. Ayağını kırdığını hanımına söylemiş. Hanımı da bu olayı […]


Dede Korkut Hikayelerinden; “Kan Turalı ve Yiğit Hanımı” 1 yorum

Dede Korkut Hikayelerinden; “Kan Turalı ve Yiğit Hanımı” Dede Korkut Hikayesi; Kanlı Koca isimli bir bey’in Kan Turalı adında bir oğlu varmış. Bu oğul büyümüş ve delikanlı olmuş. Babası bir gün onu yanına çağırıp, kendisini evlendirmek istediğini anlatmış. Kan Turalı, evlenmek istediği kızın kendisi gibi yiğit olması gerektiğini söylemiş. Babası […]


Dede Korkut Hikayelerinden; “Boğaç Han”

Dede Korkut Hikayelerinden; “Boğaç Han” Dede Korkut Hikayeleri; Çok eskiden Oğuz yurdunda  Bayındır Han adında bir Han varmış. Bayındır Han, Bir gün büyük bir ziyafet düzenleyerek  tüm halkı davet etmiş. Üç büyük çadır kurdurmuş. Çadırlardan biri beyaz, biri kızıl, biri de siyahmış. Adamlarına; Okunma Sayısı: 449