Dede Korkut Hikayeleri; “Hayırlı Evlat Yigenek”


Dede Korkut Hikayeleri; “Hayırlı Evlat Yigenek”

Dede Korkut Masallar: Bayındır Han’ın veziri Kazılık Koca iyi bir askermiş. Bir gün, emrindeki askerlerle Düzmürd Kalesi’ne akında bulunmuş.

Kalenin beyi çok kuvvetli bir adammış. Elinde, savaş aleti olarak kullandığı çok ağır bir gürz varmış.

Savaş başlamış. Kalenin beyi, teke tek savaşmak için adam isteyince, karşısında Kazılık Koca çıkmış. Düşman beyi elindeki kocaman gürz ile Kazılık Koca’yı bir vuruşta yere düşürmüş. Sonra da, esir olarak kalenin zindanına kapatmış. Bayındır Han onu kurtarmak için kaleyi defalarca kuşatmışsa da bir sonuç alamamış.

Kazılık Koca esir düştüğünde küçük bir oğlu varmış. Kazılık Koca on altı yıl esir kalmış, bu arada çocuk on yedi yaşına gelmiş.

O güne kadar, babasını ölü biliyormuş. Esir olduğunu kendisine söylememişler. Bu delikanlının adı Yigenek’miş.

Yigenek, bir gün arkadaşlarından biriyle anlaşmazlığa düşmüş. Arkadaşı da:

“- Burada durup boş laf edeceğine git da esir olan babanı kurtar!” demiş.

Buna şaşıran Yigenek, gidip Oğuz beylerini toplamış, ordu hazırlatarak Düzmürd Kalesi’ni kuşatmış.

Düşman beyi yine o ağır gürzü ile ortaya çıkıp, teke tek savaşmak için asker istemiş. Karşısına çıkanları birer birer devirmiş.

Bunun üzerine Yigenek, Allah’a sığınarak, atını düşman beyinin üzerine sürmüş. Kılıcıyla vurup onu yere düşürmüş, kaçmaya çalışırken de yakalayıp öldürmüş.

Beyleri ölen askerler teslim olarak Kazılık Koca’yı serbest bırakmışlar. Yigenek, Kazılık Koca’ya oğlu olduğunu söyleyince baba-oğul sarılmış, Allah’a şükretmişler. Zaferle Oğuz yurduna dönmüşler.

Dede Korkut gelmiş, destan söylemiş, bir deyiş demiş, bütün Oğuz Beyleri ile birlikte dua etmişler. Yüce Allah imandan ayırmasın! Günahımızı, adı güzel Muhammed’in yüzü suyu hürmetine bağışlasın! Amin!

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir