Hikaye ve Roman Özetleri: Hepsinden Acı


Hikaye ve Roman Özetleri: Hepsinden Acı

Türk Dili ve Edebiyatı Kompozisyon Dersi, Hikaye ve Roman Özetleri:

Kitabın Adı: Hepsinden Acı

Kitabın Yazarı: Halit Ziya Uşaklıgil

Basım Yılı:1954

Yayın Evi: İnk. Kitap Evi.

Kitabın Konusu

‘Hepsinden Acı’ içinde kısa hikayelerin olduğu bir kitaptır. Genelde bu hikayelerin konusu insanların başından geçen acılı, dramatik olaylardır.

Kitabın Özeti

Hepsinden Acı: Galip Ferruh heyecan dolu, zeki, genç bir adamdır. Kötü bir hayat kadınına aşık olur ve onunla yaşamaya başlar. Hayat hiç de Ferruh’un umduğu gibi gitmez. Hikaye Ferruh’un kadını öldürmesiyle sonuçlanır.

Dilhoş Dadı: Yazar küçük bir çocuk iken Dilhoş adında zenci bir dadısı vardır. Dilhoş dadı onu her türlü olumsuzluklara karşı ve anne babasını cezalarına karşı korur. Dilhoş dadı ile yazar arasında mükemmel bir sevgi bağı vardır. Fakat bir gün dadı hastalanır ve evden uzaklaşmak zorunda kalır. Bu olay onu üzüntüye sokacaktır.

Mayıs Pazarı: Katina İstanbul’da yaşayan zengin bir Rum kadınıdır kocasının ölümü onun hayatında fazla bir değişime sebep olmayacaktır. Hayatını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Acı Sadaka: Zehra çok güzel ve genç bir kızdır. Babası ölmüş, annesi ve dayısıyla beraber yaşamaktadır. Bekir adında genç bir delikanlıya aşıktır ve evlenecektir. Bekir askere gider. Bu arada Zehra çiçek hastalığına yakalanır ve kör olur. Annesinin ölümü kaderin Zehra’ya vurduğu başka bir darbedir. Dayısı Zehrayı bir dilenci olarak çalıştırmaya zorlar. Bekir askerden döndüğünde eski Zehrayı bulamayacaktır.

Üç Mektup: Baskılı yönetimin gizli polis baskıları bir gencin ruhu üzerinde iç yıkımları doğurur. Olaylar onu deliliğe hatta ölüme kadar götürür.

Tatlı Rüya: Adnan bir şairdir ve son yazdığı kitaptan gelir beklemektedir. Bu sayede arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirecek ve karısına çok almak istediği hediyeyi alabilecektir. Fakat satışlar umduğu gibi gitmemiştir ve çok az kitap satmıştır. Artık sadece mutluluğun parayla olabileceğine inanmaya başlamıştır.

Kitabın Ana Fikri

Hayatta yapılan bazı hatalar kişinin sonunu hazırlayabilir.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirilmesi

Galip Ferruh: Yaşam dolu, genç, zengin bir delikanlıdır. Fakat yanlış bir kadına aşık olması onun sonu olmuştur.

Dilhoş Dadı: Sahibine bağlı fakat gizemli birisidir. Büyü yaptığı düşünülür. Fakat hastalığa yakalanıp evden ayrılmak zorunda kalması onun değişik duygular içine sokacaktır.

Katina: Şişman, sevimli bir kadındır. Kocasının ölümünden sonra değişik duygular içerisine girmiş fakat hayattan kopmamıştır.

Zehra: Genç, güzel bir kızdır. Fakat kaderin sürüklediği yolda kaybolup gitmiştir.

Bekir: Genç, gözü yükseklerde olmayan bir delikanlıdır. Zehra’yı o kör haliyle bile kabul etmeye hazırdır.

Adnan: Şairdir ve gelecekten umutlu biridir.

         Kitap Hakkındaki Görüşler

Kitap akıcı bir üslupla yazılmıştır. İçindeki olaylar insanı hayatın ta içine ve gerçeklerine sürüklemekte ve ders vermektedir. Yazar kahramanlarının psikolojik hallerini çok iyi tahlil etmiştir.

Kitabın Yazarı Hakkında Kısa Bilgi

1867’ de İstanbul’ da doğdu. Mahalle mektebinden sonra Fatih Rüştiyesine gitti. Tüccar olan babasının işlerinin bozulması üzerine, 1879’da İzmir’e yerleştiler. Halit Ziya orada bir süre rüştiyeye, sonra da Fransızca öğrenmesi için rahipler okuluna gönderildi. Fransızcadan ilk çevirilerini bu yıllarda yaptı. 1884’de Nevruz dergisini, 1886’da da Hizmet gazetesini çıkarttı. İlk romanlarını burada yayımladı. Okulu bitirdikten sonra bir yandan İzmir Rüştiyesinde Fransızca öğretmenliği yaparken, bir yandan da Osmanlı Bankasında memurluk yaptı. 1893’de Reji İdaresinde baş katiplik göreviyle İstanbul’a geldi. Hüseyin Siret, Mehmet Rauf, Rıza Tevfik, Hüseyin Cavit, Ahmet Rasim gibi yazarlarla dostluk kurdu ve 1896’da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılarak Servet-i Fünun Dergisinde kendine geniş ün sağlayan romanlarını yayımladı. 1901-1908 arasında yazarlığı bıraktıysa da ikinci meşrutiyet döneminde yeniden başladı. Son yıllarını Yeşilköy’deki evinde anılarını yazarak geçirdi. Batılı manadaki Türk Romanını öncüsü sayılmıştır 22 Mart 1945’de İstanbul’da hayata gözlerini yumdu..

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir