Çocuk Hikayeleri; Çocuk Kalbi 15. Bölüm


Çocuk Hikayeleri; Çocuk Kalbi 15. Bölüm

“Okul Müdürümüz”

Çocuk Hikayeleri; Çocuk Kalbi “Okul Müdürümüz” 17 Kasım, Perşembe

Çocuk kalbi

Çocuk Kalbi; Coretti bu sabah çok sevinçliydi. Çünkü aylık sı­navımızı yapmak için, onun ikinci sınıftaki öğret­meni Bay Coatti gelmişti. Karasakal derlerdi bü­tün öğrenciler ona. Lakabından da anlaşılacağı gi­bi, Bay Coatti‘nin kapkara ve gür bir sakalı vardı. Kıvırcık saçlı, çatık kaşlı, uzun boylu, iriyarı bir adamdı.

Soru kağıtlarını dağıtırken; “Kopya çekmeye kalkı­şanı ensesinden yakaladığını gibi disiplin kuruluna götürür, eşek sudan gelinceye kadar da dayak ata­rım!” diye bağırdı kalın sesiyle. Onu tanımayan öğren­cilerin korkudan ödü patladı. Aslında, bay Karasakal, göründüğü gibi sert bir adam değildi. Öğrencilerini dövdüğünü hiç gören olmamıştır. Gür sesiyle onlara bağırır, tehdidler savurur, bir yandan da sakalının al­tından gülümserdi.

Okulumuzda bay Karasakal içlerinde olmak üzere sekiz öğretmen ve iki yardımcı öğretmen vardır. 4-A sınıfının öğretmeni topaldır. Yaz kış boyunca koca bir yün atkıyla dolaşır. ilk öğretmenlik yıllarını tavanından ve duvarlarından sular damlayan eski bir köy okulunda geçirmiş ve burada bazı hastalıklara yaka­lanmış. 4-B sınıfının öğretmeni beyaz saçlı, yaşlı bir adamdır. Bizim okula gelmeden önce körler okulunda öğretmenlik yapmış. Avukat lakabıyla çağrılan bir öğ­retmen var. Hukuk fakültesine devam ettiği için ona bu ismi takmışlar. Çok kibar, iyi giyimli, gözlüklü bir adamdır. Güzel yazı yazma konusunda bir de kitap yazmış. Beden eğitimi öğretmenimiz askerlikten yeni geldi. Garibaldi’nin ordusunda subaylık yapmış. Al­nında Milazzo Savaşı’nda aldığı bir kılıç darbesinin izi var.

Müdürümüz uzun boylu, çıplak kafalı, uzun sakalbir adamdır. Altın çerçeveli bir gözlük takar. Hep si­yah elbise giyer. Ceketinin bütün düğmelerini ilikler. Hiç yüzü gülmez; ama öğrencilere karşı çok iyi davra­nır. Öğretmenler tarafından ceza verilmesi için odası­na götürülen çocukları önce azarlar, sonra yaptığı davranışın yanlış olduğuna dair birçok sebep sıralar. Aynı kabahati bir daha yapmamaları için onlardan söz alır. O kadar içten ve o kadar babacan konuşur ki; çocuklar gerçekten yaptıklarından pişmanlık duy­muş ve yüzleri kızarmış bir halde odasından çıkarlar.

Müdürümüz okula bütün öğretmenlerden önce ge­lir. Çocuklarını okula getiren anne babalarla görüşür; onlara okul hakkında bilgi verir. Akşamları öğretmen­lerden sonra çıkar. Son defa okulun çevresini dola­şır; oyuna dalan çocukları evlerine gönderir, yollarda oyalanmamalarını söyler.

Annem, müdürün hiç gülmeyişinin sebebini anlat­tı. Oğlu askere gittikten iki ay sonra ölüm haberi gel­miş. Adamcağız o günden sonra hiç gülmemiş. O felaketten sonra öğretmenlik yapmak istememiş. istifa dilekçesini yazmış; ama öğrencileri çok sevdiği için işleme koymamış. Dilekçe hala çekmecesinde bekli­yormuş. Oğlunun resmi de hep masasının üzerinde duruyormuş.

Geçen gün babam okul bahçesini ağaçlandırma konusunda görüşmek için müdüre gitmiş. Ancak, mü­dür, “Bu meseleyi artık yeni müdürle görüşürsünüz.” demiş. Babama istifa dilekçesini göstermiş ve işle­me koyacağını söylemiş. Babam, “Gitmeniz anne ba­baları ve öğrencileri çok üzecek.” demiş. O sırada bir adam içeri girmiş. Mahalleye yeni taşındığını ve çocu­ğunu kayıt ettireceği söylemiş. Çocuğu da yanınday­mış. Müdür çocuğu görünce çok şaşırmış. Bir çocuğa bir de masanın üzerindeki resme bakmış. Çocuk tıpkı ölen oğluna benziyormuş.

Çocuğu yanına çağırmış. Başını okşayıp yanağın­dan öpmüş. “Demek artık bizim öğrencimiz olacak­sın … Pekala, kaydını hemen yapalım.” demiş. Kaydı­nı yaptıktan sonra baba ile oğlunu uğurlamış.

“Gitmek istemeniz ne kadar kötü, bizi çok üze­cek!” diye tekrarlamış babam. Bunun üzerine müdür, uykudan uyanır gibi silkinerek dilekçeyi yırtmış. “Peki öyleyse, kalıyorum!” demiş.

HİKAYENİN BÜTÜN BÖLÜMLERİ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hikaye okuma sitemizin çocuk hikayeleri bölümümde okuyacağınız bu hikaye çocuklar için çok faydalı bir hikayedir, eğitici bir hikayedir, çocuklarımızın başarılı olmalarına destel olacak bir hikayedir. Bu hikaye düşündürürken eğiten bir hikayedir. Bu hikaye bölümler şeklide bir hikayedir. Hikayenin her bölümünü sırası ile okumak çok faydalı olacaktır. Hikayeyi daha iyi anlamak için mutlaka hikayeyi sırası ile okuyunuz. Çok faydasını göreceğiniz bir hikayedir. Bu hikayeyi güvenle çocuklarınıza okuyabirlirsiniz.  Bu hikayeyi güvenle çocuklarınıza okutabilirsiniz. Bu hikaye kesinlikle çocuk eğitiminde destek olacak bir hikayedir.

hikaye, hikaye oku, öykü, masal, eğitici hikayeler, ders veren hikayeler, çocuk hikayeleri, düşündüren hikayeler, çocuklar için hikayeler, ahlaklı hikayeler, masallar, çocuklar için masallar, çocuk kitapları, okul, ders, ödev, öğretmen, hikaye örnekleri, 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir