Hikaye ve Roman Özetleri: “Şişhaneye Yağmur Yağıyordu”


Hikaye ve Roman Özetleri: “Şişhaneye Yağmur Yağıyordu”

Kitabın Adı: Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

Kitabın Yazarı:Haldun Taner

Basım Yılı:1987

Yayın Evi:Bilgi Yayın Evi – Ankara

Kitabın Konusu

Kitap sadece yazarın hayatta yaşamış olduğu bazı tecrübelere dayanarak yazmış olduğu denemeleri sunuyor. Hayatta neyin ne anlama geldiğini bazı yazılarında anlatmıştır.

Kitabın Özeti

Bir Amerikalı  fotoğrafçı, makinesinin objektifini çıkarıp yerine bir at gözlüğü takmak suratiyle, çeşitli resimler çekmiş. Bu resimlerden, eşya ve insanlar, at retinasına, gerçekte olduklarından yarım misli daha iri aksediyorlarmış.

Fotoğrafçının denemeyi nasıl bir gözü ile yaptığını bilmiyoruz.

KONÇİNALAR

İskambil destesindeki kağıtların özellikleri:

The Jolly Jocker yazılı kağıt, delişmen, uçarı, biraz cambaz, biraz sihirbaz, biraz düzenbaz, ama neşe dolu, hayat ve hareket dolu, kanı sıcak delikanlı. Aslar da bir kral havası, bir padişah cakası vardır. Kara Maça beyinde meşhum bir şeyler sezilir. İspati Beyini Bizans prensine benzetirim. Kupa Beyi Osmanlı hanedanına mensup olmalı. Kupa Kızı, etine dolgun, duru-beyaz, hanım-hanımcık bir tazedir. Kupa Papazı, pek babacan pek yakın bir adamdır. İspati Kızına gelince, ondan her türlü sinsilik umulur. Karolar, onlar kişizade, görmüş geçirmiş bir ailedir. Maçalar, bir ermeni ailesidir.

ABLAM

Fındıklı’da bir konakta başlayıp oradan Nice’e, Cezayir’e, Paris’e, oradan da New York tarikiyle Massechusett’e kadar uzana macera dolu bir hayat.

ATATÜRK GALATASARAY’DA

Yazar sekizde ya da dokuzda iken Atatürk’ün Galatasaray Mektebini ziyaretini anlatıyor.

FRAULEİN HAUBOLD’UN KEDİSİ

Frau Keller’in pansiyonunda Fraulein Haubold’un kedisi ile geçirdiği olaylar. Dropsi, Michael Georgiyef adındaki kişilerin bu kediye karşı olan tutumu.

ECZANENİN AKŞAM MÜŞTERİLERİ

Eczanenin akşam müşterileri, hep kelli felli, efendiden görmüş geçirmiş insanlar. Bunlar bir eski başvekil, bir eski meclis reisi, eski bir sefiri kebir, bir emekli erkan-ı harp miralayı, tanınmış söz sanatları birde ünlü fenni sünnetçi. Bu semtin bu kadar değerli insanları sadece bu eczanede toplanmıştır.

FASARYALAR

Feyzullah adındaki bir kahvehane işleten adama takılan lakap. Bu adama fasaryalık akardı diye görüldüğünden bu lakap takılmıştır. Fasarya lakaplı adam öylesine fasarya ki, semt takımında bile yer almaz, her zaman yedek dururmuş.

MEMELİ HAYVANLAR

Burada sütten dolmuş ineklerin nasıl sağıldığını anlatıyor. Fakat inek veya keçi ayrıca sağıldığı zaman süt verdiği halde, insanlar müstakilen neden sağılmadığı hakkında yazarın söyledileri.

Kitabın Ana Fikri

Kitap denemelerden oluştuğu için herhangi bir bilgi verici bir unsur yoktur. Sadece yazarın bazı tecrübelerinden yararlanılabilir.

Kitaptaki Olayların ve Şahısların Değerlendirilmesi

Kitap sadece bir bölüm olmadığı için sadece yazarın belirmiş olduğu bazı kişiler vardır. Bunlar Atatürk, Fezullah, Fraulein Haubold vb..

Kitap Hakkındaki Görüşler

Kitap tecrübelerden oluştuğu için tavsiye verici bir özelliktedir. Yani okunması gereken bir kitap olduğu düşüncesindeyim.

Kitabın Yazarı Hakkında Kısa Bilgi

Haldun Taner hem yazar hem de tiyatro yazarıdır. Eserleri kızıl saçlı amazon, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On ikiye Bir Var, Yalıda Sabah, Çok Güzelsin Gitme Dur, Berlin Mektupları, Koyma Akıl Oyma Akıl, Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil, Keşanlı Ali Destanı

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir